BESTILLINGSTØMMING

*
Select...
*
Select...
*
*
*
*

Ved å sende inn dette bestillingsskjema samtykkes det til eventuelle ekstra kostnader som måtte påløpe. Har dere spørsmål knyttet til ekstra kostnad ved bestillingstømming må den aktuelle kommune kontaktes. Alle tømminger vil bli utført iht. tidsfrister satt i rammeverk mellom oppdragsgiver og kommune, for den aktuelle tømmingen.