BESTILLINGSTØMMING

*
Select...
*
Select...
*
*
*
*

Ved å sende inn dette bestillingsskjema samtykkes det til eventuelle ekstra kostnader som måtte påløpe. Har dere spørsmål knyttet til ekstra kostnad ved bestillingstømming må den aktuelle kommune kontaktes. Alle tømminger vil bli utført iht. tidsfrister satt i rammeverk mellom oppdragsgiver og kommune, for den aktuelle tømmingen.

Når stat eller kommune sender deg ett vedtak eller andre brev med viktig innhold, blir du varslet på det mobilnummeret eller den e-postadressen du har lagt inn i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det er like viktig at riktig kontaktinformasjon er registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret, som at riktig bostedsadresse er registrert i folkeregisteret.

Kontaktinformasjonen din kan også brukes av stat og kommune til å sende påminnelser, informasjon og lignende. Det kan for eksempel være påminnelse om avtaler, eller varsel om stenging av vann.